kpb.com.pl

Kącik Porad Budowlanych – budownictwo, dom

protokół odbioru robót
Budownictwo

Protokół odbioru robót – jak go sporządzić?

Protokół odbioru robót budowlanych jest dokumentem kontraktowym potwierdzającym zakończenie prac. Sporządzony jest on przez strony umowy, którymi są inwestor oraz wykonawca.

Co powinien zawierać protokół odbioru robót?

Protokół odbioru robót wykonawcy musi zawierać datę jego sporządzenia, osoby uczestniczące w odbiorze, dane o przedmiocie odbioru oraz informacje o ustaleniach dotyczących jakości wykonanych prac, a także podpisy uczestników odbioru robót.

roboty budowlane

Kto ma obowiązek odbioru robót budowlanych?

Po zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych przez wykonawcę inwestor ma obowiązek odebrać je. Jeśli podczas odbioru prac inwestor zgłosi wady projektu, wówczas musi je wykazać w protokole wad i określić termin na ich usunięcie.
Do protokołu wad można także dołączyć oświadczenie w którym inwestor wybierze inne uprawnieniem jakie ma do dyspozycji z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za stwierdzone wady podczas odbioru.

Odbiór robót budowlanych – odmowa

Inwestor budowlany ma prawo odmówić odbioru robót kiedy ich wykonawca nie wywiązał się ze swoich obowiązków. Możliwość ta dotyczy całości prac, a także ich części.
Odmowa odbioru prac jest możliwa tylko gdy prace zostały wykonane niezgodnie z projektem lub podstawowymi zasadami technicznymi, a także gdy wykryte wady będą tak poważne, że uniemożliwią użytkowanie obiektu.

Co wpływa na jakość wykonanych prac

Za jakość wykonania inwestycji odpowiedzialny jest wykonawca. Czasem jakość usług zależeć może on odbiorcy robót i jest tak wtedy kiedy to zleceniodawca musi dostarczyć materiały, maszyny oraz niezbędne urządzenia i dokumenty do wykonania projektu.
Jeżeli inwestor był odpowiedzialny za dostarczenie wszystkich materiałów i dokumentacji, a wykonawca ma dowody na to że nie wywiązał się on z umowy, wówczas uniknie on odpowiedzialności za powstałe wady podczas pracach budowlanych. Zobacz także: https://kpb.com.pl/cennik-uslug-budowlanych-na-jakie-koszty-trzeba-sie-przygotowac/

odbiór robót budowlanych

Skutki nie odbioru prac budowlanych

W przepisach prawa nie ma mowy o sytuacji nie stawienia się na odbiór prac, dlatego konsekwencje takiego zachowania należy określić w umowie jaką zawiera inwestor z wykonawcą.
Inwestor w umowie powinien zawrzeć bo postanowienia chroniącego w dwóch sytuacjach:
– kiedy wykonawca nie stawi się na odbiór prac, wówczas inwestor ma prawo sporządzić jednostronny protokół odbioru robot wykonawcy,
– jeżeli wykonawca nie stawił się na odbiór, wtedy strony muszą dogadać się i wyznaczyć kolejny termin odbioru.
Inwestor ma obowiązek odebrać roboty budowlane i unikanie wykonania tego może skutkować sprawą w sądzie, która zakończy się zasądzeniem wypłaty odszkodowania przez inwestora wykonawcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.