kpb.com.pl

Kącik Porad Budowlanych – budownictwo, dom

studnia głębinowa koszt
Ogród

Studnia głębinowa – jak ją zbudować?

Studnia głębinowa jest wierconym ujęciem wód podziemnych przeznaczonym do trwałego wydobywania lub wchłonięcia wody.

Formalności związane z wykonaniem studni głębinowej

Jeżeli studnia głębinowa została umieszczona w planie zagospodarowania działki, wówczas nie trzeba załatwiać innych formalności.
Kiedy mamy zamiar wybudować studnie należy zgłosić to w Starostwie Powiatowym, a we wniosku określić jej rodzaj oraz lokalizację.
Pozwolenie nie jest potrzebne kiedy studnia głębinowa ma mniej niż 30 m i nie przekracza poboru 0,5 m³ na godzinę. W takich przypadkach po złożeniu wniosku w starostwie należy zaczekać 30 dni. Jeśli urząd nie wystawi w tym czasie sprzeciwu wtedy można rozpocząć prace związane z wierceniem studni głębinowej.

W jakiej odległości należy wybudować studnie głębinową?

Studnia głębinowa zbudowana może być następujący odległościach od poszczególnych elementów:
– 5 m od granicy działki,
– 7,5 metra od rowu znajdującego się przy drodze,
– 15 m od zbiorników gromadzących nieczystości i budynków inwentarskich,
– 30 m od przewodu rozsączającego kanalizację,
– 70 m od wybiegów zwierząt hodowlanych, które nie są utwardzone.

Wiercenie studni głębinowej krok po kroku

Budowa studni głębinowej odbywa się według następujących etapów:
* wizyta przedstawiciela firmy, która będzie budować studnie – na tym etapie sprawdza się miejsce gdzie będzie studnia. Sprawdzane są warunki dojazdu maszyn oraz oraz mapy hydrologiczne, które pozwolą znaleźć gdzie występują wody głębinowe,
* prace odwiertowe i montaż kolumny filtracyjnej – podczas tego kroku wykonywany jest odwiert, który ma nadać studni odpowiednią średnicę. Średnica ta pozwoli w bezpieczny sposób wyprowadzić rury studzienne z filtrem. Podczas tych prac wolna przestrzeń znajdująca się między filtrami i ścianą odwiertu zasypywana jest żwirem filtracyjnym,
* montaż pompy – pompa dobierana jest pod względem głębokości otworu oraz odległości studni od budynku i wysokości lustra wody, a także siły napływu wody do studni i jej wydajności,
* uzbrojenie studni – prace te polegają na obudowaniu kręgami lub szwedzkimi złączami rury studziennej,
* podłączenie studni do budynku – jest to ostatni etap budowy studni polegający na montażu armatury i zestawu hydroforowego.

Studnia głębinowa koszt

Koszt budowy studni głębinowej zależny jest od warunków gruntowo-wodnych na danej działce, rodzaju studni jaka będzie montowana, a także wszystkich niezbędnych materiałów i cennika firmy, która będzie wykonywać usługę
Wiercenie studni głębinowej to koszt od około 100 zł do 150 zł za metr.