Zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych - hala produkcyjna Splast

Nazwa zadania:

Budowa hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem biurowo – socjalnym p.n. "Zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych w krośnieńskiej strefie ekonomicznej" wraz ze zjazdami z drogi publicznej, drogami wewnętrznymi i niezbędną infrastrukturą.

 

Projektowany budynek jest obiektem przemysłowym, służy przetwórstwu tworzyw sztucznych. Zaplecze biurowo – socjalne pozwoli skoncentrować struktury firmy SPLAST w jednym obiekcie, zmodernizować i zoptymalizować procesy produkcyjne i logistyczne.

Część biurowa obejmuje pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania firmy, oraz pełnienia funkcji reprezentacyjnej. Znajduje się tu wzorcownia produktów z wglądem na hale produkcji i zaplecze konferencyjne dla kontrahentów i gości. Na parterze zlokalizowano zaplecze socjalne dla pracowników produkcji, oraz pomieszczenia dla osób nadzorujących, z bezpośrednim dostępem na halę.

Hala obejmuję magazyn surowców, właściwe pomieszczenie produkcyjne i magazyn wyrobów gotowych.

Projektowane zagospodarowanie

Obiekty budowlane:

• budynek produkcyjno – magazynowy z zapleczem (częścią) biurowo socjalną

• stacja transformatorowa

• fundamenty pod przyszłe silosy surowcowe Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

• dojazdy do budynku i parkingu

• parking - 107 stanowisk

• plac pod śmietnik do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi

• ogrodzenie

• przyłącze elektroenergetyczne

• policznikowe linie kablowe oświetleniowe

• lampy zewnętrzne • słupy oświetleniowe

• rampy wjazdowe w linii ogrodzenia

• przyłącze kanalizacji sanitarnej

• przyłącz kanalizacji deszczowej, separatory z osadnikami, podziemne zbiorniki deszczówki

• drenaż opaskowy

• pompownia i kanał tłoczny wód drenarskich

• przyłącza wodociągowe Układ komunikacyjny Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym

Ukształtowanie terenu i zieleni

 

Zakres prac

Roboty ogólno-budowlane:

• korytowanie, profilowanie koryta, usuwanie humusu

• wykonywanie/zabezpieczanie wykopów fundamentowych

• wykonanie podziemnych elementów instalacyjnych

• szalowanie, zbrojenie, wylewanie fundamentów

• kształtowanie podjazdów , nasypów, podbudów i nawierzchni placów,

• wykonanie podbudowy i warstw konstrukcyjnych posadzek

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

• szalowanie, zbrojenie, wylewanie ścian żelbetowych

• szalowanie, zbrojenie, stropów żelbetowych

• wykonywanie elementów murowanych

• montaż głównej konstrukcji stalowej

• montaż dociepleń i poszycia ścian i stropodachów

• wykonanie ścianek działowych

• montaż ślusarki aluminiowej

• montaż stolarki otworowej zewnętrznej i wewnętrznej

• wewnętrzne roboty instalacyjne

• roboty wykończeniowe zewnętrzne

• roboty wykończeniowe wewnętrzne

• montaż urządzeń natynkowch i wyposażenia pomieszczeń

• układanie podbudowy i warstw nawierzchniowych powierzchni utwardzonych

• prace porządkowe


Projekt:

Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana i Obsługa Inwestycyjna

O R L E W S K I

35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 18D


 

KPB w Krośnie SA Generalny Wykonawca - kompleksowa realizacja inwestycji

 

Kierownik Budowy: Mieczysław Szczepek Kadra techniczna firmy budowalnej KPB w Krośnie SA

Data rozpoczęcia: lipiec 2013r
  • Zasięg: Działalność krajowa
  • Rodzaj: Budownictwo przemysłowe
  • Status: Zrealizowane
  • Inwestor: SPLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, ul. Łukasiewicza 43, 38-460Jedlicze
  • Kubatura: 42000m3
  • Powierzchnia: zabudowy 6030m2

Budowa hali produkcyjno - magazynowej dla firmy Splast

lipiec 2013

fot. Tomasz Szajna

Hala produkcyjno - magazynowa dla firmy Splast

lipiec/sierpień 2013

fot. Tomasz Landorf

KPB buduje hale przemysłowe i magazynowe

sierpień 2013

fot. Tomasz Landorf

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice