Współpraca przy budowie oczyszczalni ścieków w Pułankach

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Frysztak oraz na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Pułanki, do której doprowadzane będą ścieki z miejscowości Pułanki, Frysztak, Glinik Dolny, Twierdza.

Do oczyszczalni ścieków w miejscowości Pułanki zostaną przekierowane istniejące sieci kanalizacji sanitarnej wsi Glinik Średni i Cieszyna oraz projektowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi Gogołów, Glinik Górny, Lubla, Widacz, Kobyle i Stępina.

Realizacja projektu przede wszystkim zlikwidowała zagrożenia ekologiczne oraz wyeliminowała nielegalny zrzut nieczystości do środowiska naturalnego.

Zakres robót KPB SA:

a) Budynek administracyjno -socjalny pow. zabudowy 202,6m3

b) Budynek wielofunkcyjny pow. zabudowy 169,4m3

c) Budynek technologiczny pow. zabudowy 124,7m3

d) Zbiornik reaktora biologicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi.


 

KPB w Krośnie SA Generalny Wykonawca - kompleksowa realizacja inwestycji

 

Kierownik Budowy: Mieczysław Szczepek Kadra techniczna firmy budowalnej KPB w Krośnie SA

  • Zasięg: Działalność krajowa
  • Rodzaj: Inne inwestycje
  • Status: Zrealizowane
  • Inwestor: Gmina Frysztak
  • Realizacja: wrzesień 2009 - wrzesień 2010r

Oczyszczalnia ścieków w Pułankach (czerwiec 2010)

Oczyszczalnia ścieków w Pułankach (czerwiec 2010)

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice