Stacja dializ wraz z poradnią nefrologiczną w Przeworsku

Budowa „Budowa budynku stacji dializ wraz z poradnią nefrologiczną, infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu i przyłączami w Przeworsku przy ul. Szpitalnej 16.”


KPB w Krośnie SA Generalny Wykonawca - kompleksowa realizacja inwestycji

Kierownik Budowy: Robert Biernacki Kadra techniczna firmy budowalnej KPB w Krośnie SA

  • Zasięg: Działalność krajowa
  • Rodzaj: Obiekty użyteczności publicznej
  • Status: Zrealizowane
  • Inwestor: Diaverum Polska Sp. z o.o. ul. Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa
  • Realizacja: 03.2014 - 08.2014

Przeworsk - budowa stacji dializ wraz z poradnią nefrologiczną

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice