Rozbudowa hali produkcyjnej wraz z centrum badawczo rozwojowym dla firmy SPLAST

Nazwa zadania:

ROZBUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ WRAZ Z CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWYM z wewnętrznymi instalacjami tj. gazową, wodno- kanalizacyjną,wentylacyjną, elektryczną, grzewczą oraz urządzeniami p. poż. (inst. hydrantowa,tryskaczowa, oddymianie oraz SAP), a także budowa utwardzonych placów manewrowych i drogi wewnętrznej w Krośnie ul. Lotników

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej już hali o nową halę produkcyjną wraz z centrum badawczo-rozwojowym z wewnętrznymi instalacjami oraz z otaczającą infrastrukturą dojazdową.

Nowy obiekt będzie kontynuować funkcję przemysłową budynku, służącą przetwórstwu tworzyw sztucznych.

Zobacz: Zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych w krośnieńskiej strefie ekonomicznej >>

Część hali produkcyjnej będzie przeznaczona do usytuowania dwóch instalacji technologicznych, które będą służyć do wytwarzania prototypów nowych produktów.

W budynku centrum badawczo-rozwojowego (CBR) prowadzone będą prace B+R. W części CBR przewidziano także zaplecze socjalno-sanitarne dla pracowników.

Ilość kondygnacji projektowanej rozbudowy:

- 2 kondygnacyjna część obejmująca CBR

- 1 kondygnacyjna hala

Rodzaj dachu: płaski stropodach pełny na konstrukcji żelbetowej i stalowej

Budynek CBR murowany z bloczków ceramicznych z wykorzystaniem stropów strunobetonowych.

Hala produkcyjno - magazynowa zaprojektowana jako szkieletowa na prefabrykowanych wiązarach stalowych.


 

KPB w Krośnie SA Generalny Wykonawca - kompleksowa realizacja inwestycji

 

Kierownik Budowy: Mieczysław Szczepek Kadra techniczna firmy budowalnej KPB w Krośnie SA

 

 

 

  • Zasięg: Działalność krajowa
  • Rodzaj: Budownictwo przemysłowe
  • Status: W budowie
  • Inwestor: Splast Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Lotników 13, Krosno
  • Realizacja: 03.2016 - 07.2017
  • Kubatura: 61915 m3
  • Powierzchnia: 6735 m2

Galeria

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice