Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój

1. Zakres:

1) budowa fontanny z komorą sterowniczą,

2) przebudowa fontanny na Placu Dietla i budowa komory sterowniczej,

3) budowa pergoli,

4) budowa altany „Glorietka”,

5) budowa i przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla przebudowanych terenów parku zdrojowego z przykanalikami do fontanny dużej i małej. Kanalizację sanitarną, deszczową oraz wodociągową przewiduje się wykonać w technologii wykopu otwartego, umocnionego za pomocą szalunków. Przewidywana głębokość posadowienia rurociągów wyniesie od 1,2 do 3 m. Wykopy, jeśli warunki gruntowe będą tego wymagały, będą odwadniane za pomocą pomp, a woda z pompowania będzie odprowadzana do kanalizacji deszczowej pobliskich ulic. Projektuje się wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej i sanitarnej jak i przykanalików kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych z rur PVC-U. Sieć wodociągowa zaprojektowana została z rur PE. Rurociąg zostanie posadowiony z zachowaniem minimalnej głębokości osi rury 1,6 m p.p.t.

6) budowa i przebudowa oświetlenia terenu, budowa oświetlenia i gniazd wtykowych pergoli, altany, podłączenie elektryczne altany, pergoli, fontanny dużej i małej oraz budowa szaf rozdzielczo-sterowniczych, przebudowa istniejących kabli nN kolidujących z realizacją inwestycji,

7) remont altany pn.: Pawilon nad źródłami Amelii i Józefa”,

8) przebudowa nawierzchni (kostka betonowa, kamienna i płyty kamienne), przebudowa ciągów pieszych z wykonaniem nowych. Odwodnienie projektowanego terenu odbywać się będzie powierzchniowo poprzez nadanie spadków poprzecznych i podłużnych, poprzez projektowane ścieki z kostki kamiennej, betonowej i studzienki ściekowe do kanalizacji deszczowej,

9) budowa schodów zewnętrznych, murków oporowych, murków do siedzenia, słupów balustrad i barier ochronnych przy traktach pieszych i wzdłuż potoku iwonickiego, ozdobnej bramy,

10) przebudowa odcinka sieci gazowej średnicy DN80 o długości 125,0 m kolidującej z planowanymi robotami,

11) roboty rozbiórkowe tarasu przed Domem Zdrojowym, muszli koncertowej, estrady przed muszlą koncertową, donic na Placu Dietla, istniejących klombów,

12) zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej rurą ochronną dwudzielną o średnicy min Ø140 mm z wymianą pokrywy i ramy studni kablowych zlokalizowanych w ciągach pieszych,

13) wycinka i przesadzenia drzew i krzewów oraz nasadzeń,

14) mała architektura – ławki, siedziska, zieleń wysoka i niska.

Zakres szczegółowy >>


KPB w Krośnie SA Generalny Wykonawca - kompleksowa realizacja inwestycji

Kierownik Budowy: Mieczysław Szczepek Kadra techniczna firmy budowlanej KPB w Krośnie SA


  • Zasięg: Działalność krajowa
  • Rodzaj: Inne inwestycje
  • Status: Zrealizowane
  • Inwestor: Gmina w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój
  • Realizacja: 03.2014 - 05.2015

KPB w Krośnie SA Generalnym Wykonawcą rewitalizacji Iwonicza Zdroju

Nowe oblicze kurortu Iwonicza Zdroju

KPB SA rewitalizuje uzdrowisko Iwonicz Zdrój

lipiec 2014

Rewitalizacja Iwonicza Zdroju

fot. Łukasz Gadzała

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice