Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojaszówce

Nazwa zadania:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Wojaszówka wraz z przebudową infrastruktury

Celem rozbudowy i przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków jest powiększenie wydajności obiektu.

Zestawienie obiektów do wykonania:

Pompownia ścieków - zbiornik owalny z polimeru

Zbiornik retencyjny - zbiornik walcowy z tworzywa sztucznego TWS zagłębiony w gruncie

Zbiornik na osad dowożony - zbiornik walcowy z tworzywa sztucznego TWS zagłębiony w gruncie

Reaktory SBR i STO fi 500 cm - sztuk 4 - zbiornik zakryty z tworzywa sztucznego, ściany zewnętrzne fabrycznie izolowane termicznie poliuretanem, wbudowane w halę reaktorów

pow. zabudowy: 78,40 m2

kubatura 1 reaktora: 110,00 m3

Budynek oczyszczalni - obiekt kubaturowy, dwukondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej w skład którego wchodzą: 

- pomieszczenie sita

- pomieszczenie odwadniania osadu

- hala reaktorów

- plac składowy osadu pod wiatą 

pow. zabudowy -318,90 m2

pow. użytkowa-296,11 m2

kubatura-1550,00 m3

Budynek socjalno-techniczny - obiekt kubaturowy o konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjny do przebudowy

pow. zabudowy-54,53 m2

pow. użytkowa-40,68 m2

kubatura-165,00 m3

Uzbrojenie terenu:

- kanalizacja sanitarna miejscowości wg oddzielnego opracowania

- rurociąg tłoczny

- kanał ścieków oczyszczonych

- kanały grawitacyjne

- wpust uliczny

- wodociąg 

- studzienka wodomierzowa

- hydrant p. poż.

- oświetlenie

- kable energetyczne eNN

- złącze kablowe z pomiarem

Rozbudowa oczyszczalni ścieków docelowo polegać będzie:

- na montażu dodatkowych zbiorników (3 reaktory SBR oraz 1 zbiornika STO), tj. zrealizowaniu oczyszczalni o łącznej wydajności ca 605 m3/d typ oczyszczalni SBR 06100-2,

- wymianie pomp w pompowni dla okresu docelowego,

- wymianie zblokowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków sito+piaskownik dla okresu docelowego,

W robotach budowlano-konstrukcyjnych zostanie zrealizowana dobudowa części budynku hali reaktorów dla potrzeb montażu reaktorów.

 

 


 

KPB w Krośnie SA Generalny Wykonawca - kompleksowa realizacja inwestycji

 

Kierownik Budowy: Grzegorz Piątek Kadra techniczna firmy budowalnej KPB w Krośnie SA

  • Zasięg: Działalność krajowa
  • Rodzaj: Inne inwestycje
  • Status: W budowie
  • Inwestor: Gmina Wojaszówka woj. podkarpackie
  • Realizacja: marzec 2013 - grudzień 2014

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice