Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiśniowej

 

Nazwa zadania:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Wiśniowej

 

Celem projektowanej rozbudowy jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni do aktualnych potrzeb tj. 800 m3/d.

Zakres prac obejmuje między innymi:

-budowę nowego reaktora 3A wraz ze stacją dmuchaw, zbiornikami osadu nadmiernego i studzienką pomiarową

-dostawę urządzeń technologicznych i wyposażenia wraz z rozruchem,

-rozbiórkę poletka ociekowego piasku i demontaż stacji PIX,

-przebudowę części starego reaktora na węzeł mechanicznego oczyszczania oraz pompownię wód opadowych,

-przebudowę stacji odwadniania i rozbudowę budynku administracyjno - socjalnego o część garażową

-budowę nowego odcinka kanału dopływowego

-modernizację pompowni ścieków po uruchomieniu części mechanicznej, reaktorów ze stacją dmuchaw oraz pompowni wód opadowych,

-przebudowę pozostałej części starego reaktora na zbiornik retencyjny wód opadowych,

-przebudowę punktu zlewnego,

-budowę wiaty magazynowej osadu,

-przebudowę ciągów komunikacyjnych i placów,

-budowę ogrodzenia, uzupełnienie nasypów wraz z dowozem ziemi oraz inne prace związane z zagospodarowaniem terenu

-rozruch technologiczny oczyszczalni.

 


 

KPB w Krośnie SA Generalny Wykonawca - kompleksowa realizacja inwestycji

 

Kierownik Budowy: Zbigniew Dąbrowski Kadra techniczna firmy budowalnej KPB w Krośnie SA
  • Zasięg: Działalność krajowa
  • Rodzaj: Inne inwestycje
  • Status: Zrealizowane
  • Inwestor: Gmina Wiśniowa
  • Realizacja: maj 2013 - czerwiec 2014
  • Powierzchnia: Powierzchnia zabudowy w granicach działki 2520 m2.

Oczyszczalnia ścieków w Wiśniowej - początek prac

czerwiec 2013

fot. Zbigniew Dąbrowski

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice