Oczyszczalnia ścieków w Turzym Polu

Budowa oczyszczalni ścieków w Turzym Polu, Gmina Brzozów, powiat brzozowski, woj. podkarpackie.

- budowa zasilania elektroenergetycznego SN i stacji trafo,

- punkt zlewny ścieków dowożonych,

- przepompownia ścieków surowych,

- mechaniczne oczyszczanie ścieków,

- biologiczne oczyszczanie ścieków,

- budynek socjalno-magazynowy i agregatorni,

- urządzenia technologii oczyszczania ścieków,

- sieci uzbrojenia obiektów i terenu oczyszczalni,

- instalacje wewnętrzne,

- drogi wewnętrzne, place i chodniki,

- makroniwelacje,

- ogrodzenie,

- zieleń

-instalacja elektryczna zewnętrzna

-zasilanie,

- instalacja elektryczna wewnętrzna,

- stacja higienizacji osadu,

- wyposażenie oczyszczalni,

- rozruch oczyszczalni.

 

Kubatura: 1397,12 m3 – Zbiornik reaktora biologicznego

Powierzchnia zabudowy: 148,63 m2 - Zbiornik reaktora biologicznego

 

Kubatura: 480 m3 - Budynek laguny hydroponicznej

Powierzchnia zabudowy: 120 m2 - Budynek laguny hydroponicznej

 

Kubatura: - 2537,62 m3 - Budynki towarzyszące

Powierzchnia użytkowa: - 445,36 m2 Budynki towarzyszące

 

 


 

KPB w Krośnie SA Generalny Wykonawca - kompleksowa realizacja inwestycji

 

Kierownik Budowy: Mieczysław Szczepek Kadra techniczna firmy budowalnej KPB w Krośnie SA

  • Zasięg: Działalność krajowa
  • Rodzaj: Inne inwestycje
  • Status: Zrealizowane
  • Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Oczyszczalnia - Turze Pole

październik 2011

Oczyszczalnia ścieków w Turzym Polu

Firma budowlana KPB w Krośnie SA jest Generalnym Wykonawcą specjalistycznych obiektów inżynieryjnych między innymi takich jak oczyszczalnie.

 

fot. Tomasz Landorf

czerwiec 2012r

Oczyszczalnia ścieków w Turzym Polu

KPB w Krośnie SA jest podkarpacką firmą budowlaną, która kompleksowo realizuje specjalistyczne obiekty budownictwa inżynierskiego i ochrony środowiska

 

fot. Tomasz Landorf

czerwiec 2012r

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice