Modernizacja SPZOZ w Sanoku

Modernizacja SPZOZ w Sanoku - alokacja Oddziału Kardiologii - profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia".

ETAP II -ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPK.05.02.00-18-009/09-00, w ramach projektu unijnego Osi Priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Przedmiotem zamówienia są:

a) roboty budowlane

b) instalacje elektryczne (silnoprądowe i słaboprądowe)

c) instalacja wodno- kanalizacyjna

d) instalacja centralnego ogrzewania

e) instalacja wentylacji z klimatyzacją

f) instalacja wody lodowej

g) instalacja ciepła technologicznego i pary

h) instalacja gazów medycznych


KPB w Krośnie SA Generalny Wykonawca - kompleksowa realizacja inwestycji

Data rozpoczęcia: 06.07.2010r

Kierownik Budowy: Zbigniew Dąbrowski Kadra techniczna firmy budowalnej KPB w Krośnie SA

  • Zasięg: Działalność krajowa
  • Rodzaj: Obiekty użyteczności publicznej
  • Status: Zrealizowane
  • Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku ul. 800-lecia 26 38-500 Sanok
  • Powierzchnia: pow. zab. - 1165,00 m2 pow. użytk. - 1076,90 m2

SPZOZ w Sanoku

Zdjęcia pochodzą z serwisu http://www.zozsanok.pl/

SPZOZ w Sanoku

lipiec 2011r

fot. T. Landorf

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice