Modernizacja oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie

Przebudowa istniejących pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć wraz z dobudową podjazdu dla ambulansów oraz przebudową i zmianą użytkowania pomieszczeń garażowo – magazynowych niskiego parteru budynku C na potrzeby Izby Przyjęć – „Modernizacja i doposażenie szpitalnego oddziału Ratunkowego.

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. w ramach zadania pn: "Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego", jako generalny wykonawca zrealizowało prace związane z remontem i przebudową pomieszczeń Oddziału Ratunkowego oraz Izby Przyjęć.

Wykonany również został nowy podjazd dla ambulansów, wiata oraz adaptacja i remont pomieszczeń garażowo – magazynowych niskiego parteru budynku C.


KPB w Krośnie SA Generalny Wykonawca - kompleksowa realizacja inwestycji

Kierownik Budowy: Edward MatuszKadra techniczna firmy budowalnej KPB w Krośnie SA

  • Zasięg: Działalność krajowa
  • Rodzaj: Obiekty użyteczności publicznej
  • Status: Zrealizowane
  • Inwestor: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

Modernizacja Oddziału Ratunkowego

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice