Mieszkalne budynki wielorodzinne przy ul. Podchorążych w Krośnie

Nazwa zadania:

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wewnętrzną instalacją gazową, parkingów oraz drogi wewnętrznej na dz. nr 2920/4 usytuowanej w Krośnie przy ulicy Podchorążych.

 

Przedmiot zamówienia:

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych jedno-klatkowych z pięcioma kondygnacjami naziemnymi i jedną podziemną wraz z infrastrukturą drogą wewnętrzną i parkingiem

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- budowę budynku mieszkalnego (budynek A) jedno-klatkowego o kubaturze 7 267,16m3 i 25 mieszkaniach,

- budowę budynku mieszkalnego (budynek B) jednoklatkowego o kubaturze 7 267,16 m3 i 25 mieszkaniach,

- wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym: przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- przebudowę sieci teletechnicznej,

- wykonanie zagospodarowania terenu w tym: chodnik, droga wewnętrzna, 69 miejsc postojowych w tym 3 dla osób niepełnosprawnych, plac gospodarczy z osłoną śmietnikową.

 


 

KPB w Krośnie SA Generalny Wykonawca - kompleksowa realizacja inwestycji

 

Kierownik Budowy: mgr Grzegorz Piątek Kadra techniczna firmy budowalnej KPB w Krośnie SA
  • Zasięg: Działalność krajowa
  • Rodzaj: Budownictwo mieszkaniowe
  • Status: Zrealizowane
  • Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie sp. z o.o.
  • Realizacja: grudzień 2012 - czerwiec 2014
  • Kubatura: 7 267,16 m3 X 2

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice