Kompleks Sportowo – Rekreacyjnego przy ul. Słonecznej w Brzozowie

Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej w Brzozowie obejmującą:

- budowę basenu rekreacyjnego wraz z wyposażeniem

- budowę brodzika dla dzieci wraz z wyposażeniem

- rozbudowę istniejącego budynku z przeznaczeniem na szatnie i natryski

- budowę budynku stacji uzdatniania wody

- budowę zewnętrznej zjeżdżalni

- budowę stalowych brodzików przejściowych

- budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem

- budowę dwóch kortów tenisowych

- budowę dwóch boisk do siatkówki plażowej

- budowę chodników i drogi dojazdowej

- budowę plaży przy basenach

- przebudowę ogrodzenia od strony ul. Słonecznej wraz z bramą wjazdową i furtką oraz budowę ogrodzenia zewnętrznego, kortów tenisowych, basenów, studzienek kanalizacyjnych

- budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej

- budowę przyłączy wodociągowych

- budowę przyłączy gazowych

- budowę przyłączy energetycznych i oświetlenia terenu

- budowę sieci technologicznych dla wody basenowej

- urządzenie zieleni w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową i przedmiarami robót.

Basen rekreacyjny z niecką ze stali nierdzewnej zaprojektowany został o maksymalnej długości 35 m, szerokości 27 m i powierzchni lustra wody 690 m2.

Do basenu będzie prowadziła zjeżdżalnia rynnowa długości ponad 57 m oraz brodziki przejściowe z natryskami.

Ponadto w basenie znajdą się: 3 gejzery powietrzne, sztuczna wyspa, laguna, 10 ławeczek i 6 leżanek z masażem powietrznym, 8 stanowisk masażu ściennego oraz 4 do masażu karku.

Zostaną też wyznaczone 4 tory pływackie. Także ze stali nierdzewnej będzie zbudowany trójpoziomowy brodzik dla dzieci o głębokości 0,15 – 0,3 m i powierzchni lustra wody wynoszącej 67 m2.

W skład kąpieliska wejdą też: plaża o pow. 863 m2, wyposażony plac zabaw z poliuretanu o pow. 334 m2, dwa korty tenisowe o nawierzchni ze sztucznej trawy, dwa boiska do siatkówki plażowej, budynek z szatniami i natryskami oraz stacja uzdatniania wody.


 

KPB w Krośnie SA Generalny Wykonawca - kompleksowa realizacja inwestycji

 

Kierownik Budowy: Mieczysław Szczepek Kadra techniczna firmy budowalnej KPB w Krośnie SA

  • Zasięg: Działalność krajowa
  • Rodzaj: Obiekty sportowe i szkolne
  • Status: Zrealizowane
  • Inwestor: Gmina Brzozów

Kompleks basenowy w Brzozowie

kwiecień 2011r

Kompleks sportowo-rekreacyjny w Brzozowie (czerwiec 2010r)

Oddanie kompleksu basenowego w Brzozowie

Kompleks sportowo-rekreacyjny w Brzozowie (czerwiec 2010r)

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice