„Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie”

„Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie” - adaptacja i wyposażenie piwnic przedprożnych, rozbudowa budynku Biura Wystaw Artystycznych oraz aranżacja wol-nych przestrzeni RCKP”.

Przedmiotem zamówienia jest:

- Remont i rozbudowa „pod klucz” obiektu BWA przy ul. Blich

- Roboty wyburzeniowe istniejącej zabudowy

– szalety miejskie

- Zabezpieczenie wykopu poprzez wykonanie palisady z pali CFA

- Roboty ziemne w tym ukształtowanie i odtworzenie skarpy

- Prace konserwatorskie – istniejący budynek BWA

- Roboty konstrukcyjne

- Roboty wykończeniowe

- Dostawa i montaż windy i schodów ruchomych

- Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń

- Dostawa i montaż gablot wystawowych

- Dostawa i montaż technologii wytopu i obróbki szkła

- Instalacje gazowa

- Instalacje wody lodowej

- Instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

- Instalacja przeciwpożarowa i hydrantowa

- Instalacje wod. – kan.

- Instalacja wentylacji i klimatyzacji

- Instalacja kotłowni

- Przyłącza zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, wodnej i sanitarnej

- Przekładki zewnętrznych sieci sanitarnej i deszczowej

- Instalacje silnoprądowe

- System sygnalizacji włamania i napadu

- System CCTV

- Okablowanie strukturalne

- System oddymiania

- SAP

- Instalacja kontroli dostępu

- Drogi i place

- Zieleń

Zobacz materiał: "Jak powstaje CDS. Budowa od kuchni"

 

Obejrzyj materiał video z placu budowy:


 

KPB w Krośnie SA Generalny Wykonawca - kompleksowa realizacja inwestycji

 

Kierownik Budowy: Jan WojdyłaKadra techniczna firmy budowalnej KPB w Krośnie SA

 

Data rozpoczęcia budowy: 23 maj 2011r.
  • Zasięg: Działalność krajowa
  • Rodzaj: Obiekty użyteczności publicznej
  • Status: Zrealizowane
  • Inwestor: Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. ul. Blich 2, 38-400 Krosno
  • Kubatura: Rozbudowa i remont obiektu BWA: 9170,34 m3, Remont Piwnic Przedprożnych: 1695,83 m3
  • Powierzchnia:

    Obiekt BWA: pow. brutto - 2577,38 m2 pow. netto. - 1586,36 m2 pow. użytkowa. - 1145,99 m2 pow. usługowa. - 254,76 m2 pow. uruchu. - 186,98 m2 , PIWNICE: pow. zabud. - 422,90 m2 pow. użytk. - 219,82 m2

CDS w Krośnie

sierpień 2011r

fot. T.Landorf i J.Materniak

CDS w Krośnie - kwiecień 2012

24 kwiecień 2012

fot. Jakub Materniak

Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie - piwnice przedprożne

czerwiec 2012r

fot. Tomasz Landorf

CDS w Krośnie

czerwiec, lipiec 2011r.

fot. J. Materniak

CDS w Krośnie - kwiecień 2012

28 kwiecień 2012

fot. Tomasz Landorf

Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie - budynek na skarpie

czerwiec 2012r

fot. Tomasz Landorf

CDS w Krośnie - kwiecień 2012

28 kwiecień 2012

fot. Tomasz Landorf

CDS w Krośnie, piwnice - kwiecień 2012

28 kwiecień 2012

fot. Tomasz Landorf

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice