Budynek sali gimnastycznej z przewiązką przy Gimnazjum w Świerzowej Polskiej

Nazwa zadania:

Przebudowa i rozbudowa gimnazjum o budynek sali gimnastycznej z przewiązką w miejscowości Świerzowa Polska gm. Chorkówka

Budowana nowa sala gimnastyczna została zaprojektowana jako budynek nie podpiwniczony. Budynek zaprojektowano jako parterowy, tylko część zaplecza sportowego jako piętrowy z poddaszem.

Budynek gimnazjum i projektowana sala gimnastyczna połączona będzie przewiązką, która stanowi komunikację pomiędzy budynkami, co wpłynie na zwiększenie powierzchni istniejącej biblioteki i sali komputerowej.

Ściany projektowanego budynku zostaną wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z rdzeniami żelbetowymi.

Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej pokryty płytami warstwowymi.

Na parterze sali zaprojektowano pomieszczenia takie jak: sala z widownią, korytarze, szatnie, wc i umywalnie, pomieszczenie porządkowe, pokój nauczycieli,

magazyny na sprzęt sportowy oraz szatnia z umywalnią i wc dla dzieci przedszkolnych (zaprojektowane według wymagań warunków technicznych).

Na piętrze zaprojektowano salę gimnastyczną, komunikację, szatnie, wc i umywalnie, a na poddaszu strychy.

Komunikację z istniejącego budynku gimnazjum będzie stanowić przewiązka, w której znajdzie się część rozbudowanej biblioteki i sali komputerowej.

Budynek będzie wyposażony w instalację gazową, centralnego ogrzewania zasilaną z kotła gazowego, wodno-kanalizacyjną, elektryczną, odgromową oraz wentylację grawitacyjną i mechaniczną.

Ogrzewanie istniejącego budynku gimnazjum zapewnione było z kotłowni na olej. Projektuje się zmianę ogrzewania na kotły gazowe, które będą zasilały istniejący budynek gimnazjum jak również projektowany budynek sali gimnastycznej z przewiązką.

Budynek funkcjonalnie dostosowany dla osób niepełnosprawnych, które mogą skorzystać z sali.

Na parterze zaprojektowano wc dla niepełnosprawnych zgodnie z warunkami technicznymi i wymaganiami rzeczoznawcy BHP i do spraw sanitarnohigienicznych.


KPB w Krośnie SA Generalny Wykonawca - kompleksowa realizacja inwestycji

Kierownik Budowy: Zbigniew Dąbrowski Kadra techniczna firmy budowalnej KPB w Krośnie SA

  • Zasięg: Działalność krajowa
  • Rodzaj: Obiekty sportowe i szkolne
  • Status: Zrealizowane
  • Inwestor: Gmina Chrokówka

Świerzowa Polska. Budynek sali gimnastycznej z przewiązką

maj 2015

fot. Zbigniew Dąbrowski

Budowa sali gimnastycznej w Świerzowej Polskiej

fot. Marek Szorf

Budowa sali gimnastycznej z przwiązką - Świerzowa Polska, gmina Chorkówka

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice