Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesku

Nazwa zadania:

„Budowa budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesku, budynku garażowego, zjazdu publicznego oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej "

 

Budynek główny, usługowy - trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, w konstrukcji tradycyjnej murowanej z elementami konstrukcyjnymi żelbetowymi, dach dwuspadowy z wykuszami. stropodach.

Budynek garażu – parterowy, poddaszem nieużytkowym, konstrukcja tradycyjna murowana z elementami konstrukcyjnymi żelbetowymi, dach dwuspadowy.

Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii - wizualizacja

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesku (budynek usługowy) wraz z garażem, zjazdem publicznym i infrastrukturą towarzyszącą.

W tym:  

1. Budowę budynku usługowego bez podpiwniczenia o 3 kondygnacjach

a. wymiary 17,41 x 13,25 m

b. pow. zabudowy 229,08 m2

c. pow. użytkowa 456,91 m2

d. kubatura 1973,60 m3

2.Budowę budynku garażowego bez podpiwniczenia o 1 kondygnacji z 4 stanowiskami

a. wymiary 13,51 x 6,75 m

b. pow. zabudowy 91,19 m2

c. pow. użytkowa 68,36 m2

d. kubatura 435,30 m3

3. Budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 2227R

4. Roboty zewnętrzne

a. ukształtowanie terenu wokół budynków

b. wykonanie ogrodzeń całości terenu

c. place manewrowe z 6 miejscami postojowymi - utwardzenia z kostki brukowej –

d. zieleń

e. zagospodarowanie terenu

5. Sieci zewnętrzne

a. przyłącz wodociągowy

b. przyłącz kanalizacji sanitarnej

c. odprowadzenie wód

6. Instalacje:

a. instalacja kanalizacji sanitarnej

b. instalacja gazowa

c. instalacja wody zimnej i wody ciepłej

d. instalacja centralnego ogrzewania

e. instalacje elektryczne: linie kablowe SN, linie kablowe NN, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, instalacje oświetleniowe, instalacje gniazd 230V ogólnych i dedykowanych, instalacja odgromowa,

f. instalacje teletechniczne: sieć komputerowa i telefoniczna, monitoring.

 

Zakres Prac

1. Roboty budowlane: · roboty ziemne · roboty fundamentowe · izolacja fundamentów · roboty murowe · roboty zbrojarskie i betoniarskie · wykonanie dachu · wykonanie podłoży · wykonanie izolacji oraz posadzek · wykonanie tynków i okładzin ścian · montaż stolarki drzwiowej, ślusarki aluminiowych · wykonanie okładzin zewnętrznych z klinkieru · wykonanie balustrad · wykonanie elewacji · roboty malarskie

2. Roboty sanitarne i elektryczne: · instalacja wod-kan · instalacja gazowa · instalacja co. i cw. I technologii kotłowni · instalacja klimatyzacji · instalacje elektryczne silno- i słabo- prądowe

3. Roboty zewnętrzne: · budowa zjazdu z drogi powiatowej · budowa parkingu dla samochodów osobowych i placu manewrowego · wykonanie ogrodzenia · budowa przyłącza wodociągowego · budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej

 


 

Zadanie realizowane kompleksowo przez KPB Budownictwo Sp. z o.o.

 

Kierownik Budowy: mgr inż. Grzegorz Kowalewicz Prezes Zarządu KPB-Budownictwo Sp. z o.o.

 

 

 

  • Zasięg: Działalność krajowa
  • Rodzaj: Obiekty użyteczności publicznej
  • Status: Zrealizowane
  • Inwestor: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesku, Plac Konstytucji 3 Maja 14, 38-600 Lesko
  • Realizacja: Umowny termin realizacji: kwiecień 2013 – lipiec 2014
  • Kubatura: 1973,60 m3
  • Powierzchnia: zabudowy 229,08 m2, użytkowa 456,91 m2

Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesku

fot. Grzegorz Kowalewicz

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice