Budynek mieszkalny wielorodzinny w Rzeszowie ul. Lwowska - Królowej Marysieńki

"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z odcinkiem osiedlowej drogi i miejscami postojowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Rzeszowie przy ul. Lwowska-Królowej Marysieńki".

- roboty budowlano-montażowe IV kondygnacji, 52 mieszkania

- instalacje wewnętrzne C.O., wod-kan, gaz

- instalacje wewnętrzne elektryczne - roboty drogowe

- przyłącza wod-kan i kanalizacji deszczowej.


KPB w Krośnie SA Generalny Wykonawca - kompleksowa realizacja inwestycji

Kierownik Budowy: Robert Biernacki,/b> Kadra techniczna firmy budowalnej KPB w Krośnie SA

  • Zasięg: Działalność krajowa
  • Rodzaj: Budownictwo mieszkaniowe
  • Status: Zrealizowane
  • Inwestor: Rex-Development s.c.
  • Kubatura: 13815 m3
  • Powierzchnia: użytkowa: 2355,7 m2

Budynek wielorodzinny w Rzeszowie ul. Lwowska - Królowej Marysieńki

kwiecień 2011r

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice