Budowa platformy widokowej w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja

Nazwa zadania:

Budowa platformy widokowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym, przyłączem linii kablowej niskoprądowej, budową drogi dojazdowej - polnej oraz dojścia pieszego w miejscowości Trzcinica na terenie Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja".

Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu:

Dziedzictwo Archeologiczne Regionów Szansą na Rozwój Turystyki

Budowla składać się będzie z sześciu kondygnacji połączonych zespołem biegów schodowych i spoczników zapewniających dostęp do dwu poziomów widokowych. Główną platformę widokową zaprojektowano na wysokości 33 metrów.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:

- roboty przygotowawcze (teren pod budowę, droga dojazdowa, ogrodzenie, placu i zaplecza budowy)

- roboty budowlane (wykonanie fundamentów - prace ziemne zbrojeniowe, szalowanie, betonowanie)

- wykonanie konstrukcji platformy (przygotowanie i montaż konstrukcji stalowej, montaż podestów z blachy, montaż barierek, pokrycie dachu blachą)

- roboty wykończeniowe (rynny, rynny spustowe, oświetlenie, posadzka z płytek gres)

- wykonanie dróg i chodników (droga dojazdowa, chodnik, schody terenowe, zabezpieczenie skarpy, ogrodzenie)

- rozbiórka drogi i tymczasowego ogrodzenia

- uporządkowanie terenu budowy

- wykonanie linii kablowej niskoprądowej

- wykonanie monitoringu platformy widokowej

wykonanie linii kablowej elektroenergetycznej

- oświetlenie Platformy widokowej


KPB w Krośnie SA Generalny Wykonawca - kompleksowa realizacja inwestycji

Kierownik Budowy: Grzegorz Piątek Kadra techniczna firmy budowalnej KPB w Krośnie SA

  • Zasięg: Działalność krajowa
  • Rodzaj: Inne inwestycje
  • Status: Zrealizowane
  • Inwestor: Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice