Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Zagórzu

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac:

a) roboty budowlane (roboty rozbiórkowe, zamurowania, wykonanie ścian, elementów konstrukcyjnych, elewacja, ścianki działowe, tynki i okładziny ścian, stolarka okienna i drzwiowa, podłogi i posadzki, malowanie, elementy ślusarsko - kowalskie, montaż ścianki wspinaczkowej, montaż dźwigu osobowego,

b) roboty instalacyjne - instalacja centralnego ogrzewania i gazowa (montaż rurociągów, montaż grzejników, zaworów, izolacja rurociągów), kotłownia (montaż kotłów, pomp, zaworów, naczynia wzbiorczego, podgrzewacza wody), instalacja wod. - kan. (montaż rurociągów, zaworów, izolacji rurociągów, biały montaż), wykonanie gruntowego wymiennika cieplnego, montaż kolektorów słonecznych, wykonanie instalacji wentylacyjnej,

c) roboty elektryczne (wykonanie instalacji odgromowej, montaż tablic pomiarowych, montaż rozdzielnic, oświetleniowej i instalacja gniazd, zasilania pomp ciepła, wentylacji mechanicznej).

 


 

KPB w Krośnie SA Generalny Wykonawca - kompleksowa realizacja inwestycji

Kierownik Budowy: Zbigniew Dąbrowski Kadra techniczna firmy budowalnej KPB w Krośnie SA

Data rozpoczęcia: 18.08.2010r

  • Zasięg: Działalność krajowa
  • Rodzaj: Obiekty sportowe i szkolne
  • Status: Zrealizowane
  • Inwestor: Gmina Zagórz ul. 3 Maja 2 38-540 Zagórz
  • Kubatura: 8706,00 m3
  • Powierzchnia: pow. użytk. - 1949,60 m2

Hala sportowa przy Gimnazjum nr 2 w Zagórzu

lipiec 2011r

Hala sportowa przy Gimnazjum nr 2 w Zagórzu

kwiecień 2011r

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice