Budowa budynku wielorodzinnego w ramach osiedla mieszkaniowego Za Parkiem w Jarosławiu

Nazwa zadania:

Budowa budynku wielorodzinnego, jednoklatkowego, o funkcji mieszkalnej z usługą w parterze i garażami w przyziemiu - planowany w ramach osiedla „Za Parkiem” na działce nr 977/1, 974/7 w Jarosławiu obręb nr 4.

Budynek o wysokości pięciu kondygnacji nadziemnych z garażami w przyziemiu, przykryty dachem wielospadowym

Zestawienie powierzchni projektowanej budowy:

pow. zabudowy- 900,00m2

pow. użytkowa - 4264,36m2

kubatura - 11300,00 m3 

wys. budynku - 19,92 m

 


 

KPB w Krośnie SA Generalny Wykonawca - kompleksowa realizacja inwestycji

 

Kierownik Budowy: mgr inż. Piotr Wróbel

 

 

 

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice