Złota Odznaka „Zasłużony dla Budownictwa dla Zbiorowości”

W dniu 8 października w Warszawie odbyły się coroczne Centralne Uroczystości z okazji „Dnia Budowlanych 2010”, zorganizowane przez Związek Zawodowy „Budowlani”.

W uroczystościach pod patronatem Ministra Infrastruktury, udział wzięli przedstawiciele Prezydenta RP, parlamentu, rządu, samorządów, instytucji naukowych, stowarzyszeń branżowych, pracodawcy oraz związkowcy.

Obchody święta budowlanych 2010 miały szczególny charakter dla naszej firmy, ponieważ została ona odznaczona Złotą Odznaką „Zasłużony dla Budownictwa dla Zbiorowości”, przyznaną przez Kapitułę Odznaki „Zasłużony dla Budownictwa”, zaś nasz pracownik Pan Marek Petrykowski Honorową Odznaką „Za zasługi dla budownictwa”.

To zaszczytne wyróżnienie odebrał z rąk Przewodniczącego Kapituły – Zbigniewa Janowskiego Prezes Zarządu Andrzej Gołąbek, który wraz z Przewodniczącym Zarządu Zakładowego Z.Z. „Budowlani” Markiem Petrykowskim reprezentowali naszą firmę na tych uroczystościach.

Przyznanie tego wyróżnienia jest wyrazem podziękowania i wdzięczności dla wszystkich, którzy ciężką i uczciwą pracą przyczynili się do powstania, a następnie ponad czterdziestoletniego funkcjonowania na trudnym rynku budowlanym - Przedsiębiorstwa, które na trwałe wpisało się w historię rozwoju miasta Krosna i Podkarpacia.

Czytaj również w materiale prasowym.

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice