Przedsiębiorstwo Fair Play 2006

8 grudnia 2006 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta Gala IX edycji programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Wszyscy Laureaci kierujący się w swojej działalności zasadami fair play, tj. etycznego i uczciwego postępowania w biznesie, w tym także i nasza firma, Fair Play str 1zostali Fair Play str 2podczas gali uhonorowani tytułem i certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2006."

Uczestnicy programu ubiegający się o przyznanie certyfikatu musieli udowodnić, że w swoich działaniach kierują się rzetelnością, uczciwością oraz lojalnością, potrafią usatysfakcjonować klientów, a także wzorowo wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec dostawców i skarbu państwa.

Przedsiębiorstwa, którym przyznany został tytuł „Przedsiębiorstw Fair Play” 2006, to firmy, w których pracownicy tworzą zespoły ludzi zaangażowanych, kreatywnych i zadowolonych ze swojego miejsca pracy, menadżerowie uważają za coś zupełnie naturalnego dzielenie się dorobkiem swych firm z innymi, a wrażliwość społeczna i dobroczynność mają zupełnie inne, niż powszechnie znane granice.

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice