Przedsiębiorstwo Fair Play 2004

3 grudnia 2004 r. w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie odbyła się Gala VII już edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”, skierowanego do przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w myśl zasad szeroko pojętej etyki.

Do VII edycji programu zgłosiła się rekordowa liczba uczestników. Weryfikacji w programie poddało się 670 przedsiębiorstw z całej Polski, z wynikiem pozytywnym ukończyły ją 602 firmy, które podczas gali zostały nagrodzone certyfikatami „Przedsiębiorstwo Fair Play 2004”.

Jedną z tych firm zostało już drugi raz z rzędu KPB w Krośnie S.A.

Do wspomnianej etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z kontrahentami, klientami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową nasza firma przykłada bardzo dużą wagę.

Cieszymy się, że jesteśmy w gronie przedsiębiorstw solidnych i uczciwych, działających zgodnie z prawem i zasadami etyki.

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice