Przedsiębiorstwo Fair Play 2003

12 grudnia 2003 roku zakończyła się VI edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Do tej edycji programu zgłosiło się 591 przedsiębiorstw z całej Polski, 529 ukończyło ją z wynikiem pozytywnym i zostało nagrodzonych certyfikatami „Przedsiębiorstwo Fair Play 2003”, przyznawanymi tym, którzy spełniają wszystkie regulaminowe wymagania. Jedną z tych firm było KPB w Krośnie S.A.

Celem programu jest promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z kontrahentami, klientami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową. Wspiera on też rozwój firm promując przedsiębiorstwa solidne i uczciwe, działające zgodnie z prawem i zasadami etyki.

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice