Budowa Roku Podkarpacia 2003

Nasza Firma w edycji 2003 otrzymała dwie nagrody: Nagroda II stopnia w kategorii obiektów nowozbudowanych użyteczności publicznej za Halę widowiskowo-sportową w Krośnie >>.

Nagroda III stopnia w kategorii obiektów zmodernizowanych za remont budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego oddział zamiejscowy w Rzeszowie.

Konkurs „Budowa Roku” organizowany jest corocznie przez PZITB. Jego celem jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne.

Przedmiotem konkursu są nowe lub modernizowane obiekty budowlane lub proces inwestycyjny wszystkich rodzajów budownictwa, zakończone nie później niż do końca I kwartału 2004 roku.

Hala widowiskowo-sportowa w Krośnie

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice