Rekomendacja PZITB

Świadectwo rekomendacyjne Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa potwierdza wiarygodność techniczną naszego Przedsiębiorstwa, dającą rękojmię należytego wykonania zamówień z punktu widzenia rzetelności, terminowości i jakości świadczonych usług budowlanych.

Podstawą udzielenia rekomendacji jest opinia Komisji ds. Rekomendacji sformułowana wg. zasad i trybu przyjętego w Regulaminie ds. Rekomendacji.

Świadectwo rekomendacyjne PZITB

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice