Projektuj i buduj z nami

Ideą systemu “Zaprojektuj i Zbuduj” jest optymalizacja procesu inwestycyjnego pod kątem inwestora, tak aby mógł on zrealizować swoje zamierzenie budowlane jak najniższym kosztem, przy zachowaniu konkurencyjności ofert i zapewnieniu właściwego nadzoru nad realizacją.

System “Zaprojektuj i Zbuduj” (ang. Design and Build) to taki rodzaj realizacji inwestycji, w którym w odróżnieniu od formy tradycyjnej, jeden podmiot odpowiada za zaprojektowanie oraz wykonanie zamierzonego dzieła.

Najczęściej podmiotem tym jest faktyczny wykonawca robót budowlanych, który fizycznie buduje zaplanowane dzieło.

Podstawowa korzyść systemu Design&Build to oszczędność czasu i minimalizacja kosztów procedur administracyjnych, oraz brak konfliktów na linii projektant – wykonawca, które często występują w tradycyjnym procesie realizacji inwestycji.

W praktyce w systemie tym, to wykonawca jest odpowiedzialny za inwestycję od jej zaprojektowania do oddania do użytku.

Zamiast tradycyjnych dwóch odrębnych przetargów na projektowanie i wykonawstwo przeprowadzany jest tylko jeden łączny przetarg na projekt i wykonanie.

System “Projektuj i Buduj” pozwala na prowadzenie bardziej skomplikowanych przedsięwzięć, których uszczegółowienie nie jest możliwe w momencie ogłaszania przetargu.

Wybrany wykonawca opracowuje na podstawie wstępnej koncepcji zamierzenia inwestycyjnego szczegółowy projekt, a następnie przystępuje do budowy.

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice