Historia

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. jest firmą z wieloletnimi tradycjami budowlanymi, sięgającymi pierwszych lat po II wojnie światowej. Firma powstała 1 stycznia 1969 r. i rozpoczęła działalność jako przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane.

W roku 1978 połączono przedsiębiorstwa budowlane z Krosna, Jasła i Sanoka tworząc Krośnieński Kombinat Budowlany o zasięgu działania obejmującym byłe województwo krośnieńskie, częściowo nowosądeckie i katowickie. W roku 1992, w konsekwencji przemian ustrojowych, państwowe przedsiębiorstwo Krośnieński Kombinat Budowlany weszło na drogę przekształceń własnościowych. Powróciliśmy wtedy do wcześniejszej nazwy: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie ale już z dodaniem słów: „Spółka Akcyjna”.

W dniu 02 lipca 2009r Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. odkupiło cały pakiet własnych akcji, które dotychczas były w posiadaniu Skarbu Państwa.

nabycie akcji

40 – letnia działalność Przedsiębiorstwa w sposób istotny przyczyniła się do rozwoju i zmiany oblicza Podkarpacia, a w szczególności miasta Krosna i okolic.

Świadczą o tym efekty rzeczowe w postaci wybudowanych i funkcjonujących:

- osiedli mieszkaniowych z pełną infrastrukturą;

- szpitali, sanatoriów, przychodni zdrowia;

- szkół i przedszkoli;

- budynków administracyjnych, biurowych i banków;

- obiektów usługowo- handlowych;

- pawilonów wystawowych, targowych;

- obiektów budownictwa przemysłowego;

- obiektów specjalistycznych;

- hal sportowo-rekreacyjnych;

- wyremontowanych obiektów budowlanych, w tym również obiektów zabytkowych;

- i innych.

Od 1969 roku oddaliśmy do użytku na terenie miasta Krosna ponad 7 tysięcy mieszkań. Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane odbudowało i nadało współczesny kształt tak znanym uzdrowiskom jak Iwonicz- Zdrój i Rymanów -Zdrój, wykonując podstawowe obiekty sanatoryjne i towarzyszące obiekty komunalne w tych miejscowościach. KPB S.A. w znacznym stopniu uczestniczyło także w zagospodarowaniu zalewu solińskiego, realizując osiedla eksploatacyjne i funkcyjne oraz wczasowo - sanatoryjne w Solinie i Polańczyku.

Poza Podkarpaciem Przedsiębiorstwo było wykonawcą budynków mieszkalnych między innymi w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie.

Zrealizowaliśmy wiele ciekawych i prestiżowych inwestycji. Jesteśmy wykonawcami między innymi robót budowlanych na Pałacu Prezydenta Republiki Słowacji w Bratysławie i Rezydencji Ambasadora Austrii w Bratysławie, budowało pawilony wystawowe Międzynarodowych Targów w Brnie jak również uczestniczyliśmy w rekonstrukcji starówki brneńskiej.

Wykonane przez nas obiekty w postaci hal sportowo-rekreacyjnych w Krośnie i Sanoku, czy realizacja stanu surowego krytej pływalni w Jaśle znacząco podnoszą jakość życia mieszkańców regionu.

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice