Zakończyliśmy rewitalizację wzgórza zamkowego w Sanoku

  

2013

24

lip

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane jako Generalny Wykonawca przeprowadziło kolejną inwestycję dla Muzeum Historycznego w Sanoku.

Realizację zadania pod nazwą „Rewitalizacja wzgórza zamkowego najstarszej części miasta Sanoka - II etap rozbudowy Muzeum Historycznego w Sanoku" rozpoczęliśmy w czerwcu 2012 r.

W efekcie przeprowadzonych prac wzgórze zyskało nowe oblicze i przeistoczyło się w oferującą szerokie możliwości turystyczne i kulturalne przestrzeń, nawiązującą do historii zamku królewskiego w Sanoku.

Szereg działań, podjętych w obrębie wzgórza objął m.in. wykonanie utwardzeń z kostek granitowych wraz z terenami zieleni, odnowienie elewacji i konserwację stolarki okiennej zabytkowego zamku oraz budynku magazynowego, rekonstrukcję schodów zamkowych z balkonem, wreszcie wymianę zniszczonego ogrodzenia w zachodniej części dziedzińca na mur, nawiązujący do obronnej przeszłości grodu.

Wykonane zostały również funkcjonalne rozwiązania w obrębie wzgórza, w którego podziemiach powstały kolejne powierzchnie: sala konferencyjna oraz pomieszczenia magazynowo - wystawiennicze.

 

 

 

 

 

 

 

Dogodne warunki znajdą w nich wymagające odpowiedniej wilgotności i temperatury zabytki w zbiorach muzealnych, które – często po raz pierwszy – będą udostępniane dla szerszego grona odbiorców. Zarazem promowana tu będzie twórczość lokalnych artystów poprzez organizację wystaw czasowych ich prac.

Zrekonstruowana została zamkowa wieża, dawne więzienie dla skazańców sanockiego grodu. Wyniesiona do poziomu I piętra, podnosi walory krajobrazowe miejsca, służąc za platformę widokową z malowniczą panoramą na dolinę Sanu, Góry Słonne czy Międzybrodzie – elementy promowanego przez Muzeum Historyczne w Sanoku szlaku turystycznego „Prawem i lewem po ziemi sanockiej”.

Przy odtworzonym kamiennym murze obronnym kiedyś znajdowały się stajnie, ich dawną funkcję symbolizują wybudowane trzy drewniane wiaty. Dzięki rewitalizacji wzgórza dziedziniec sanockiego zamku zmienił się w sposób zasadniczy. Obecnie przypomina średniowieczne, historyczne fortalicjum.

 

 

 

Mieczysław Szczepek

Budowę prowadził Mieczysław Szczepek - Kierownik budowy.

 

KPB wykonawcą prac na sanockim wzgórzu zamkowym

lipiec 2013

fot. Tomasz Landorf

Rewitalizacja wzgórza zamkowego - inwestycja Muzeum Historycznego w Sanoku

lipiec 2013

fot. Tomasz Landorf

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice