Stanisław Materniak osobą szczególnie zasłużoną dla Budownictwa

  

2011

10

paz

Pan Stanisław Materniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego w Krośnieńskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Krośnie S.A. został uhonorowany Złotą Odznaką I stopnia „Za zasługi dla Budownictwa”.

 

Stanisław Materniak jest długoletnim pracownikiem Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Krośnie SA.

Po ukończeniu studiów wyższych na Politechnice Warszawskiej podjął pierwszą pracę w 1978r. w Krośnieńskim Kombinacie Budowlanym (obecnie KPB w Krośnie SA), na stanowisku : Inżynier Budowy.

Pracując z dużym zaangażowaniem w Przedsiębiorstwie pełnił kolejne funkcje zawodowe w hierarchii stanowisk dozoru inżynieryjno-technicznego firmy.

Jego wiedza, profesjonalizm, zaangażowanie oraz doświadczenie zostały dostrzeżone przez ówczesnych przełożonych, efektem czego w 1992r. został powołany na Członka Zarządu, obejmując jednocześnie funkcję Dyrektora Produkcji.

W 1994r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego i nieprzerwanie kierował Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Budowlanym w Krośnie S.A. aż do 2009 roku.

Bezpośrednio przyczynił się do rozwoju firmy i jej dobrej kondycji, a wdrażając idee odpowiedzialnego biznesu wpłynął na inicjatywy społeczne w regionie, umacniając tym samym wizerunek Przedsiębiorstwa.

Obecnie jest szefem Rady Nadzorczej KPB w Krośnie S.A. oraz pełni funkcję w zakresie nadzoru właścicielskiego.

Aktywny działacz i członek wielu organizacji i stowarzyszeń.

Pomimo wielu zadań i obowiązków zawodowych, był i nadal jest aktywnie zaangażowany, prowadząc działalność społeczną w takich sferach aktywności jak: dobroczynność, akcje charytatywne, wspieranie kultury i sztuki, krzewienie wiedzy, propagowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych.

Nadanie odznaczenia odbyło się w dniu 4 października w Warszawie podczas Centralnych Uroczystości „Dnia Budowlanych 2011” zorganizowanych przez Zarząd Krajowy Związku Zawodowego „Budowlani”.

Ponadto uczestniczący w uroczystościach Prezes Zarządu KPB w Krośnie S.A. – Pan Andrzej Gołąbek, został uhonorowany okolicznościowym medalem z okazji 120 lat Związku Zawodowego „Budowlani”.

Zarząd Zakładowy Z.Z. "Budowlani" działającego w KPB w Krośnie S.A. reprezentował jego Przewodniczący - Pan Marek Petrykowski.

Tegoroczne centralne uroczystości z okazji „Dnia Budowlanych” pod patronalnym Prezydenta RP stały się po raz kolejny miejscem spotkania blisko 300 przedstawicieli związkowców, pracodawców, spółdzielców, organizacji branżowych, środowisk naukowych, polityków i samorządowców związanych z budownictwem.

Więcej na stronach Z.Z „Budowlani”>>

Centralne Uroczystości \'Dzień Budowlanych 2011\'

fot. M. Petrykowski

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice