Rozbudowa oczyszczalni w Wojaszówce - nowe zadanie realizowane przez naszą firmę

  

2013

23

mar

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie SA przystępuje do realizacji kolejnego wygranego zadania wykonywanego w systemie generalnego wykonawstwa.

Inwestycja pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Wojaszówka wraz z przebudową infrastruktury" jest przedsięwzięciem podjętym przez Gminę Wojaszówka.

Jest to kolejny etap działań zmierzających do uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wojaszówka. Inwestycja przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców gminy poprzez poprawę infrastruktury technicznej zapewniającej dostęp do podstawowych usług na obszarach wiejskich.

 

Szczegóły techniczne dostępne są tutaj >>

KPB w Krośnie SA jest doświadczonym wykonawcą tego typu specjalistycznych obiektów. Nasz potencjał techniczny, rzetelność i fachowość skutkują wzorowym wykonawstwem, o czym świadczy zadowolenie inwestorów (zobacz nasze referencje>>).

Inne przykładowe podobne obiekty realizowane przez nas:

- oczyszczalnia w Turzym Polu >>

- oczyszczalnia w Zarszynie >>
Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice