Rozbudowa i remont budynków PWSZ w Krośnie

  

2009

30

mar

KPB w Krośnie S.A. jest wykonawcą robót na obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Wykonywana jest nowoczesna biblioteka przy zabytkowym budynku PWSZ, który usytuowany jest przy krośnieńskim Rynku .

Nowy obiekt jest dobudowywany do istniejącego już budynku rektoratu PWSZ.

Biblioteka stanie nad skarpą, w miejscu, gdzie stoi stary, niewykorzystany budynek oraz stacja transformatorowa. Uczelnia planuje uruchomienie w tym miejscu nowoczesnego ośrodka biblioteczno-medialnego. W jego skład wejdzie biblioteka, czytelnia internetowa, czytelnia czasopism oraz informacja naukowa.

Inwestycja obejmuje również remont rektoratu.

Oprócz dostępu do nowoczesnej biblioteki naukowej, znacznie poprawi się również wizerunek tej części miasta.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że realizowana przez nas budowa należy do kategorii prac specjalistycznych, ponieważ jest to obiekt zabytkowy.

Wcześniej w miejscu wykonywanej budowy zostały przeprowadzone badania archeologiczne w poszukiwaniu reliktów muru staromiejskiego.

Inwestycja ma kosztować 8,5 mln zł. 85 procent potrzebnych środków pochodzi ze źródeł zewnętrznych: z dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz z funduszy europejskich Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Zakres prac obejmie restaurację dwóch kamienic PWSZ mieszczących się przy Rynku – tej najbliżej Biura Wystaw Artystycznych i kamienicy „pod zegarem” oraz budowę nowego obiektu za nimi, tuż nad skarpą. - Powstanie zwarty zespół budynków, łączący starą tkankę architektoniczną z nowym obiektem – mówi Franciszek Tereszkiewicz, kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. W całości mieścić się będzie biblioteka oraz centralna administracja uczelni.

- W zakres remontu istniejących kamienic wejdzie wzmocnienie ich konstrukcji, wymiana dachów, ujednolicenie architektoniczne, wypracowanie odpowiedniej kolorystyki i kompletna wymiana stropów i stolarki – wylicza.

więcej w portalu krosno24.pl:

link 1

link 2

Zapraszamy do galerii zdjęć poniżej

Rozbudowa i remont PWSZ w Krośnie 3

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice