Oczyszczalnia ścieków w Wiśniowej - nowa realizacja KPB

  

2013

13

cze

Pod koniec maja rozpoczęliśmy roboty budowlane w związku z nowym zadaniem inwestycyjnym, powierzonym do realizacji naszej firmie.

Nazwa zadania: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Wiśniowej".

Celem projektowanej rozbudowy jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni do aktualnych potrzeb tj. 800 m3/d.

Umowa na roboty budowlane realizowana będzie od maja 2013 do czerwca 2014 r.

W chwili obecnej wykonywane się roboty ziemne i fundamenty budynku techniczno-socjalnego z częścią technologiczną i garażową budynku stacji dmuchaw i reaktora biologicznego.

Kierownikiem budowy jest Zbigniew Dąbrowski

Więcej szczegółów: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiśniowej >>
Oczyszczalnia ścieków w Wiśniowej - początek prac

czerwiec 2013

fot. Zbigniew Dąbrowski

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice