KPB SA generalnym wykonawcą inwestycji dla Muzeum Historycznego w Sanoku

  

2010

8

kwi

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane SA wygrało przetarg na realizację prestiżowego zadania pn. „Dobudowa skrzydła do zamku w Sanoku – I etap rozbudowy Muzeum Historycznego w Sanoku”.

Zamawiającym tę inwestycję jest Muzeum Historyczne w Sanoku, które już od wielu lat czyni starania zmierzające do rozbudowy swoich obiektów.

Najważniejszą inwestycją jest właśnie dobudowa (a właściwie odbudowa) południowego skrzydła zamku – skrzydła, które istniało w dawnych wiekach i zostało zburzone na początku XX wieku przez Austriaków.

Budynek zamku w Sanoku jest budowlą w stylu renesansowym, zaś dobudowywane skrzydło architekturą nawiązywać będzie do XIX- wiecznego pierwowzoru.

Rozbudowę Muzeum Historycznego w Sanoku determinują stale rozrastające się zbiory i potrzeby turystów.

Ponadto Muzeum ma wielki dług względem zmarłego artysty –Zdzisława Beksińskiego , który cały swój majątek zapisem testamentowym przekazał Muzeum Historycznemu w Sanoku z poleceniem, aby został on wykorzystany na budowę Jego galerii. Stąd w dobudowanym skrzydle zamku mieścić się będzie Podkarpackie Centrum Sztuki Współczesnej im. Zdzisława Beksińskiego – galeria dzieł artysty oraz innych artystów sztuki współczesnej.

Realizacja zadania nie byłaby możliwa gdyby nie uzyskanie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Priorytet VI Turystyka i Kultura.

czytaj również w:

- wiadomosci.gazeta.pl

- muzeum.sanok.pl

Podpisanie umowy

fot. Stanisław Śliwka

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice