KPB Generalnym Wykonawcą nowej Neurologii w Sanoku. /FILM/

  

2014

15

mar

Nowy Oddział Neurologiczny przy Szpitalu w Sanoku został oficjalnie oddany do użytku. Sanocka neurologia jest jednym z najnowocześniejszych Oddziałów na Podkarpaciu.

Oddział, który pomieści 31 pacjentów został przeniesiony do nowego szpitala nad stację dializ. Na oddziale są dwie sale udarowe, każde z 31 łóżek jest sterowanych elektrycznie. Dla najcięższych przypadków przygotowano 9 miejsc na oddziale udarowym i podudarowym, tutaj przy każdym z nich jest kardiomonitor i pompa do podawania leków. - Pacjenci są stale monitorowani, dzięki czemu można szybko reagować na pogarszający się stan zdrowia.

 


 

Zadanie zrealizowało KPB w Krośnie SA - Generalny Wykonawca inwestycji

 

Kierownik Budowy: Zbigniew Dąbrowski Zbigniew Dąbrowski - kierownik budowy w KPB.

 

Więcej o tej inwestycji: Rozbudowa Szpitala w Sanoku - budowa oddziału Neurologicznego / Portfolio KPB >>


Nowy Oddział Neurologii w Sanoku (FILM):
Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice