KPB Generalnym Wykonawcą inwestycji dla Gminy Chorkówka

  

2014

26

maj

Na początku 2014 roku rozpoczęliśmy realizację nowego zadania pod nazwą: "Przebudowa i rozbudowa gimnazjum o budynek sali gimnastycznej z przewiązką w miejscowości Świerzowa Polska gm. Chorkówka".

Budowana nowa sala gimnastyczna została zaprojektowana jako budynek nie podpiwniczony. Budynek zaprojektowano jako parterowy, tylko część zaplecza sportowego jako piętrowy z poddaszem.

Budynek gimnazjum i projektowana sala gimnastyczna połączona będzie przewiązką, która stanowi komunikację pomiędzy budynkami oraz zwiększenie powierzchni istniejącej biblioteki i sali komputerowej.

Obiekt funkcjonalnie będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych, które mogą skorzystać z sali.

Więcej szczegółów o tej realizacji: Portolio KPB >>

Poniżej przedstawiamy aktualne zdjęcia z postępu robót.

Budowa sali gimnastycznej z przwiązką - Świerzowa Polska, gmina Chorkówka

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice