JUBILEUSZ 40 LAT KPB w Krośnie SA - Zmiany w Zarządzie

  

2009

9

paz

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na bieżący 2009 rok przypadł Jubileusz 40-Lecia działalności Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Krośnie SA.

W dniu 2 października w Sali Widowiskowej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbyła się uroczysta gala z tej okazji. Program tego okolicznościowego spotkania obejmował część merytoryczną oraz koncerty muzyczne w wykonaniu wysokiej klasy krośnieńskich artystów.

Część merytoryczną otworzył Pan Stanisław Materniak, który w swoim barwnym i wzruszającym przemówieniu przedstawił najważniejsze "kamienie milowe" z historii naszej firmy, dziękując przede wszystkim pracownikom Przedsiębiorstwa za trud i zaangażowanie, które przyczyniły się do rozwoju firmy.

W swoim wystąpieniu Prezes Stanisław Materniak poinformował również, że na własny wniosek z dniem 30 września 2009r - po ponad 15 latach kierowania firmą ustąpił ze stanowiska Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego.

W wyniku decyzji Rady Nadzorczej od dnia 1 października 2009r nowym Prezesem Zarządu - Dyrektorem Naczelnym w Krośnieńskim Przedsiębiorstwie Budowlanym SA został Pan Andrzej Gołąbek, który dotychczas współzarządzał firmą jako Dyrektor Produkcji - Członek Zarządu.

Również z dniem 1 października 2009 r Pan Piotr Zawisza objął funkcję Dyrektora Produkcji - Członka Zarządu, dotychczas pracując na rzecz KPB SA jako Dyrektor Realizacji - Prokurent.

W rezultacie dokonanych zmian w dniu 8 października 2009r nastąpiło ukonstytuowanie nowej Rady Nadzorczej na której czele stanął Pan Stanisław Materniak obejmując funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej KPB w Krośnie SA.

Niniejszym Zarząd Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Krośnie SA składa serdeczne słowa podziękowania wszystkim gościom - uczestnikom gali oraz sympatykom naszej firmy. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do naszych klientów - inwestorów, partnerów i podwykonawców, a także przedstawicieli władz rządowej i samorządowej administracji publicznej, oraz ludzi kultury, nauki oraz sportu.

Ponadto w czasie jubileuszowej gali zasłużonym pracownikom KPB zostały uroczyście wręczone odznaczenia przyznane przez władze Związku Zawodowego "BUDOWLANI" .

Uhonorowani pracownicy i związkowcy to:

1.Tadeusz Barłóg

2.Maria Gonet

3.Władysław Bobala

4.Tadeusz Karnasiewicz

5.Maria Skotnicka

6.Roman Witkoś

W specjalnym punkcie obchodów Zarząd Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego SA w osobach Pana Stanisława Materniaka i Pana Andrzeja Gołąbka podziękował i uhonorował długoletnich pracowników Przedsiębiorstwa, wręczając pamiątkowe medaliony oraz upominki.

Pracownicy z najdłuższym stażem pracy w Przedsiębiorstwie:

1.Maria Gonet 40 lat

2.Piotr Krzanowski 40 lat

3.Tadeusz Barłóg 39 lat

4.Zygmunt Kondracki 37 lat

5.Barbara Malinowska 36 lat

6.Zofia Długosz 35 lat

7.Maria Skotnicka 35 lat

8.Leszek Szuber 35 lat

9.Jan Turowski 35 lat

10.Antoni Fornal 34 lat

11.Edward Matusz 34 lat

12.Marian Mazur 34 lat

13.Jan Aszklar33 lat

14.Stanisław Balicki 32 lat

15.Władysław Jasion 32 lat

16.Marian Józefczyk 32 lat

17.Kazimierz Kuliga 32 lat

18.Jan Palenica 32 lat

19.Jan Tomoń 32 lat

20.Kazimierz Gazda 31 lat

21.Henryk Hłouszek 31 lat

22.Stefan Liput 31 lat

23.Jan Radoń 31 lat

24.Stanisław Materniak 31 lat

25.Wiesława Górka 31 lat

26.Roman Witkoś 31 lat

27.Zygmunt Bołd 30 lat

28.Stanisław Bućko 30 lat

29.Józef Dobrowolski 30 lat

30.Wiesław Józefczyk 30 lat

31.Marian Karpiński 30 lat

32.Roman Szczur 30 lat

33.Zbigniew Dąbrowski 30 lat

34.Halina Głowińska 30 lat

35.Andrzej Jełowicki 30 lat

36.Wiesław Łukaszewski 30 lat

37.Stanisław Śliwka 30 lat

/podany staż zaokrąglony do pełnych lat/

Również długoletni i zasłużony pracownik naszego Przedsiębiorstwa Pan Stanisław Baran, pod którego nadzorem powstało wiele obiektów w kraju i za granicą, został szczególnie doceniony. W symbolicznym geście podziękowania Zarząd KPB w Krośnie SA uhonorował tego już emerytowanego pracownika upominkami oraz markowym zegarkiem na którym wygrawerowano pamiątkowy napis.

Przy tej szczególnej okazji Zarząd KPB w Krośnie SA składa najlepsze życzenia i podziękowania wszystkim pracownikom GRUPY KPB, zarówno byłym jak i obecnym, bo "Firma to nie nazwa. Firma to ludzie,którzy ją tworzą. Najcenniejszy i najważniejszy kapitał w firmie to pracownicy. Bez nich, bez ich zaangażowania, wiedzy i umiejętności nie byłoby firmy."

czytaj również w:

"Portalu Krosno24.pl"

"Serwisie Neon.info.pl"

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć poniżej

Materiały do pobrania

40 LAT KPB

fot. Wacław Turek oraz Łukasz Zajdel / Neon.info.pl

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice