„Galicyjski Rynek” w Sanoku

  

2011

13

lip

Dobiegają końca roboty budowlane na budowie Rynku Galicyjskiego w Parku Etnograficznym w Sanoku.

Realizacja projektu "Galicyjski rynek - budowa sektora miejskiego w Parku Etnograficznym w Sanoku" polegała na rekonstrukcji centrum małego podkarpackiego miasteczka z II połowy XIX w. i początku XX w.

W skład zamierzenia wchodzi 26 drewnianych obiektów kubaturowych, zgrupowanych w formie małego rynku. W obrębie galicyjskiego rynku zostaną pokazane najbardziej typowe i najistotniejsze przejawy życia społecznego i gospodarczego tych najmniejszych organizmów miejskich z przełomu wieków.

Odtworzone "miasteczko" w Parku Etnograficznym w Sanoku jest swoistą syntezą miasteczek występujących na terenie południowo-wschodniej Polski.

Każdy obiekt wedle swojej funkcji został wyposażony w stosowne meble, sprzęty i urządzenia dające zwiedzającym pełny obraz życia, pracy, i wypoczynku mieszkańców galicyjskiego miasteczka.

W układzie tym przewidziano repliki konkretnych budowli oraz wzniesienie oryginalnych obiektów z kilkunastu podkarpackich miejscowości o charakterze mieszkalnym, mieszkalno-handlowym i mieszkalno-usługowym.

Wszystkie obiekty zostaną odpowiednio do swojej funkcji wyposażone w eksponaty znajdujące się w zbiorach muzealnych.

więcej:

„Galicyjski rynek” - budowa sektora miejskiego w Parku Etnograficznym w Sanoku

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

 


W ramach tej inwestycji Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. odpowiedzialne było za następujący zakres robót:

1. Roboty budowlane, które obejmowały wykonanie: 26 fundamentów żelbetowych pod budynki oraz fundamenty i płytę kręgielni, warstwy podposadzkowe, roboty murowe, prace wykończeniowe obejmujące tynki, malowania, płytki ścienne, podłogi drewniane, posadzki z płytek, kamienia rzecznego i cegły, zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych; wykonanie mostka pieszego drewnianego, przepustów żelbetowych, podbudowy pod płytę rynku o powierzchni 5500m2, krawężnika kamienne o łącznej długości ponad 500mb, zagospodarownie terenów zielonych obejmujące sadzenie drzew, krzewów, wykonanie trawników i łąk kwietnych o łącznej powierzchni ponad 8000 m2 oraz dostawa 36 szt. ławek drewnianych w stylu regionalnym.

2. Roboty w zakresie instalacji sanitarnych: wod-kan, co, gazowa, hydrantów wewnętrznych; przebudowy instalacji wodnych, hydrantowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącza wodociągowego oraz instalacji wentylacji mechanicznej i gazowej instalacji oświetleniowej.

3. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych: instalacje elektryczne i teletechniczne, przyłącza elektryczne i teletechniczne.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć poniżej.

Obszerna fotogaleria dostępna jest na stronie Muzeum >>

Galicyjski Rynek

fot. Łukasz Gadzała, Tomasz Landorf

Galicyjski Rynek

fot. Łukasz Gadzała

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice