Budowa na Żwirki i Wigury

  

2009

7

sty

Przedstawiamy postępy na „budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krośnie przy ul. Żwirki i Wigury (III i IV klatkowych) wraz z infrastrukturą na działce nr 260".

Inwestorem obiektów jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice